Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Blaas maar Raak!!!
 
Blaas maar Raak Blaas Maar Raak is een cursus voor kinderen in groep 4,5 en 6 en is bedoeld als oriëntatie op het bespelen van een muziekinstrument. Het cursusmateriaal bestaat in 2 versies. De eerste versie is een oriëntatie op het fanfareorkest. Sinds kort is er ook een versie waarin de brassband centraal staat.

In de oriëntatiecursus Blaas Maar Raak worden alle instrumentgroepen van het fanfareorkest of de brassband besproken en bespeeld. Na het volgen van deze cursus, die in totaal 6 lessen van 45 minuten duurt, is het voor cursisten mogelijk om te kiezen welk instrument het beste bij hem of haar past. Het lezen van het notenschrift en ritmes wordt in de cursus beperkt tot een oktaaf , kwartnoten en achtste noten met de bijbehorende rusten in de 3- en 4 kwartsmaat.

Het bespelen van een muziekinstrument uit het fanfareorkest of de brassband staat bij Blaas Maar Raak centraal. De meeste cursustijd wordt hier dan ook aan besteed. In de cursus worden liedjes gezongen over het betreffende instrument. Ook worden er opdrachten gemaakt om het instrument beter te leren kennen. Na een les is iedere deelnemer in staat om minstens 1 stemmende noot te spelen op het te behandelen instrument. Tegen het einde van de cursus raken deelnemers vaardig in het bespelen van verschillende instrumenten. Meestal resulteert dit in het spelen van meerdere stemmende noten per instrument.

Cursus Blaas Maar Raak heeft duidelijk een oriënterend karakter. Het is dan ook niet de bedoeling om zoveel tijd te besteden aan een instrument dat er een liedje op gespeeld kan worden. Om de juiste keuze voor een instrument te kunnen maken is het noodzakelijk om de inhoud van de cursus breed te houden.

De volgende onderwerpen worden in cursus Blaas Maar Raak behandeld: Notenschrift lezen en toepassen van c1 tot c2. Notenschrift lezen en toepassen met kwartnoten, achtste noten en rusten Eenvoudige ritmes klappen Instrumentarium en onderscheid benoemen uit de volgende orkesten - Symfonieorkest - Harmonieorkest - Fanfareorkest - Brassband - Pop/jazz band Instrumentarium uit het fanfareorkest of de brassband bespelen en van elkaar onderscheiden Liedjes zingen over de instrumenten Geluidsfragmenten beluisteren van de orkestvormen en instrumenten Opdrachten maken om instrumenten te leren kennen.

Tijdens een presentatie, na de laatste cursus, laten de deelnemers zien dat ze bovengenoemde onderwerpen beheersen. Deze presentatie is openbaar toegankelijk. Ook wordt hier informatie verstrekt over de vervolgopleiding: muziekles op een instrument.