Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Muziekvereeniging "Amerongsch Fanfarekorps"
15 augustus 1891 - najaar 1903
(vanaf 1896 wordt het een harmonie en wordt de naam veranderd in Muziekvereeniging “Crescendo”)
 
In De Amerongsche Courant van 20 augustus 1891 wordt verslag gedaan van de oprichtingsvergadering van Muziekvereeniging “Amerongsch Fanfarekorps”. Deze vindt plaats op zaterdag 15 augustus 1891 in het logement “de Posthoorn” aan de Overstraat.
De Overstraat rond 1900 met links het logement, annex stalhouderij “de Posthoorn”.
Zaterdag 24 oktober 1891: de eerste vergadering der Muziekvereeniging “Amerongsch Fanfarekorps”. De president, de heer D.J. Kroon, schetst in korte woorden het ontstaan der Vereeniging Het was voorzeker niet gemakkelijk om zoodanige som, als benoodigd voor den aankoop van instrumenten, bijeen te verzamelen. Maar der Vereeniging staan thans vele andere uitgaven te wachten, als: voor verlichting, verwarming, muziekstukken, enz., en nu is de vraag: hoe zullen die bestreden worden? Zij worden eenigszins gedekt door de wekelijksche contributie die de leden betalen. Er staat echter nog een weg open om voor de Vereeniging leden trachten te verkrijgen, die haar steunen door eene kleine jaarlijksche bijdrage. Aan de gegoede ingezetenen van Amerongen wordt eene lijst gepresenteerd tot het verkrijgen van leden onder de naam "Begunstigers".

De heer G.J. (Gerrit Jan) Wijnbergen (is vele jaren raadslid geweest) wordt in de vergadering door de leden benoemd tot eerelid voor zijn steun bij de oprichting van hunner Vereeniging.

Directeur (1e) is de heer A. (Aart) Bos Gzn. uit Amerongen (is o.a. ook directeur geweest van de Christelijke Zangvereeniging “de Lofstem” en organist van de St. Andrieskerk, beide te Amerongen).
Op donderdag 11 februari 1892 laten de leden der Muziekvereeniging "Amerongsch Fanfarekorps" zich voor de eerste maal hooren. Zij marcheerden onder het spelen eener marsch de laan van kasteel Amerongen op, met het doel om den hooggeboren heer G.J.G.C. (Godard) graaf van Aldenburg Bentinck in kennis te stellen met het besluit, door de Vereeniging in de vergadering van 28 november 1891 genomen, waarbij Z.H.Geb. het beschermheerschap wordt opgedragen. Onmiddellijk wordt door Z.H.Geb. tot aller genoegen hieraan voldaan.

Een zeer net eere-diploma, vervaardigd door eerelid G.J. Wijnbergen, wordt aan den beschermheer aangeboden. Het originele eere-diploma (gekalligrafeerde oorkonde) is te raadplegen in Het Utrechts Archief. Hier ziet u een kopie.
Portret van Godard John Charles George graaf van Aldenburg Bentinck.

Op dit portret draagt Godard een uniform van Coadjutor - plaatsvervangend hoofd - van de Duitse Orde van de Balije van Utrecht. Dit is een Duitse ridderorde voor alleen zeer hoge adel van protestants-christelijke huizen.

Op de achtergrond zijn een wandschildering, zuil en een stuk van een stoel zichtbaar.

Graaf Godard bevindt zich vermoedelijk in een van de vertrekken van het kasteel.
De gekalligrafeerde oorkonde van 28 november 1891, waarin Godard graaf van Aldenburg Bentinck tot beschermheer van de Muziekvereeniging "Amerongsch Fanfarekorps" wordt benoemd.
Op woensdag 3 augustus 1892 wordt ter gelegenheid van de verjaardag van onze Ambachtsheer een concert gegeven. In het park van kasteel Amerongen is een muziektent opgericht. De aandeelhouders en begunstigers hebben toegangskaarten. Op de kade om het kasteel bevindt zich veel volk om de muziek te hooren van Muziekvereeniging “Amerongsch Fanfarekorps”.
Voorzijde kasteel Amerongen met park rond 1900.
Donderdag 14 juni 1894: bij gunstig weder openbare uitvoering op den Hof.
Begunstigers hebben met eene dame vrijen toegang.
De afbeelding van den Hof met het gemeentehuis is omstreeks 1905.
In De Amerongsche Courant van 5 februari 1896 is te lezen dat men overweegt om het fanfarekorps om te zetten in een harmoniegezelschap.
Directeur A. Bos Gzn. heeft bedankt. Op 7 mei 1896 wordt een vergadering gehouden om een nieuwe directeur aan te trekken. Echter de financiële middelen ontbreken. Door enkele “bemiddelde” aanwezigen wordt in de bijeenkomst gezegd dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe directeur (voorlopig) in functie kan worden aangesteld. Kort daarna neemt de nieuwe directeur (2e) de heer A.J. Jochems (stafmuzikant te Amersfoort) de leiding over.
Maandag 27 juli 1896: aankondiging openbare uitvoering in den tuin van hotel "Lievendael" o.l.v. A.J. Jochems. Inmiddels is de fanfare omgezet in een harmonie. De vereniging blijft bestaan, alleen de naam wordt veranderd van Muziekvereeniging “Amerongsch Fanfarekorps” in Muziekvereeniging “Crescendo”.
Het gebouw hiernaast is “Lievendael” op den Hof.
Het huis werd in 1880 gebouwd voor bewoning, maar in 1890 omgebouwd tot hotel. Deze afbeelding is omstreeks 1900.
Achter het hotel "Lievendael" was een tuin waar ook muziekuitvoeringen werden gegeven. Op de achtergrond de toren van de St. Andrieskerk. De tuin is anno 2011 eigendom van de gemeente en wordt nu park “Lievendael” genoemd.
De uitvoering van 27 juli is verzet naar donderdag 30 juli 1896. Hier een muzikaal verslag van de 9 “nommers”. Maandag 3 augustus brengt het muziekkorps een ovatie aan de beschermheer de hooggeboren heer G.J.G.C. (Godard) graaf van Aldenburg Bentinck. Uit handen van gravin Bentinck krijgt de vereniging een door haar zelf gemaakt vaandel uitgereikt met de inscriptie “Amerongsch Fanfarekorps”.
Donderdag 19 augustus 1897: uitvoering “Crescendo” in de tuin van hotel “Lievendael” onder (nieuwe) directie (3e) van de “linkshandige” heer H.A. Grentzius uit Wijk bij Duurstede.
Vooral het muziekstuk “Groet aan Amerongen” viel goed in de smaak.
Op het “Wilhelmus” moet nog wel meer worden gestudeerd.
Donderdag 16 juni 1898: de 1e uitvoering van het seizoen in de tuin van het hotel “Lievendael”. Entree 25 cent.
Woensdag 7 september 1898: inhuldigingsfeest H.M. koningin Wilhelmina met medewerking van “Crescendo”.
Vrijdag 6 juli 1900: programma van uitvoering door Muziekvereeniging “Crescendo” met directeur H.A. Grentzius.
Woensdag 4 juni 1902: 1e uitvoering van het seizoen. Directeur H.A. Grentzius is opgevolgd door directeur (4e) de heer J. Jochems.
Dinsdag 9 juni 1903: openbare uitvoering in de tuin van hotel “Lievendael” onder leiding van directeur de heer J. Jochems. Hier wordt voor de laatste keer de naam van Muziekvereeniging “Crescendo” in de publicaties genoemd. In het najaar van 1903 wordt “Crescendo” ontbonden.