Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Muziekvereeniging "Amerongsche Harmonie"
19 maart 1911 - voorjaar 1914
De Amerongsche Courant van 29 maart 1911 deelt met genoegen mede dat een nieuwe muziekvereeniging is opgericht onder de naam Muziekvereeniging “Amerongsche Harmonie”.
De hooggeboren heer G.J.G.C. (Godard) graaf van Aldenburg Bentinck wordt opnieuw beschermheer.
In een B&W vergadering op 28 april 1911 wordt afwijzend beslist op het verzoek om een schoollokaal te gebruiken als repetitieruimte.

Ook het verzoek om financiële steun wordt afgewezen“met het oog op den nog korten levensduur der Vereeniging”.
In de krant van 5 juli 1911 vraagt de vereniging een lokaal voor het houden van de wekelijksche repetitiën.
De heer J.B. Heppener is nu secretaris van de Muziekvereeniging “Amerongsche Harmonie”.
Maandag 10 juli 1911: de Koninklijk goedgekeurde Muziekvereniging “Amerongsche Harmonie” geeft haar eerste uitvoering in de muziektent op den Hof onder leiding van de directeur de heer F.C.Th. Rehl (deze was ook de laatste directeur van de op 15 oktober 1910 opgeheven Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo”.
De Amerongsche Courant van 28 september 1904: deze dagen brengt Z.D.H. hertog Johan Albrecht van Mecklenburg-Schwerin (halfbroer van prins Hendrik der Nederlanden) met zijne gemalin, geboren hertogin van Saksen-Weimar een bezoek aan de grafelijke familie van Aldenburg Bentinck op kasteel Amerongen. Tijdens de lunch speelt “Semper Crescendo”.
Op 26 juli 1911 meldt De Amerongsche Courant dat in de Staatscourant de Koninklijk goedgekeurde Staten (statuten) van de Vereeniging “Amerongsche Harmonie” zijn gepubliceerd.
Dinsdag 24 januari 1905: uitvoering ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo”.
Onder leiding van haren directeur den heer A. Floren wordt een programma uitgevoerd in de zaal van het hotel “Lievendael”.
Woensdag 26 juli 1911: 4-daagsche afstandsmarsch in Amerongen opgeluisterd door de “Amerongsche Harmonie”.
Op 15 mei 1912 een algemeene vergadering van de "Vereeniging van aandeelhouders tot het in gebruik geven van Muziekinstrumenten".
Voorzitter is Godard graaf van Aldenburg Bentinck.
De Vereeniging is opgericht in 1905 en in 1919 ontbonden. Het doel is om aan gelden te bekomen, om zoo noodig de muziekvereeniging te helpen aan goede instrumenten.

 
Dinsdag 30 juli 1912: Muziekvereeniging "Amerongsche Harmonie" geeft een uitvoering bij het “Berghuis”.
Op maandag 2 september 1912 wordt de optocht van schoolkinderen, t.g.v. de 32ste verjaardag van H.M. koningin Wilhelmina, muzikaal begeleidt door de“Amerongsche Harmonie”.
Donderdag 31 juli 1913: een openbare uitvoering op het “Amerongsche Berghuis”.
Hier het verslag.
Vooral de pistonpartij wordt door den heer J. (Josef) Meijer Az. meesterlijk geblazen.
Een vrij talrijk publiek genoot van de Amerongsche boschmuziek.
Zaterdag 27 september 1913: serenade nieuwe burgemeester jhr. mr. W.E. van Weede door de “Amerongsche Harmonie”.
Op 23 januari 1914 luistert de “Amerongsche Harmonie” een ijsfeest op in Amerongen.
 
Dit is de laatste keer dat we de Muziekvereeniging “Amerongsche Harmonie” in de publicaties
tegenkomen. De "Amerongsche Harmonie" wordt in de mobilisatietijd 1914 - 1918 ontbonden omdat bijna alle muzikanten onder de wapenen waren.
Het vermoeden is dat dit in het voorjaar van 1914 heeft plaatsgevonden.
De instrumenten worden door de gemeente in beheer genomen…………