Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Amerongsche Harmonievereeniging "Semper Crescendo"
1 januari 1904 - 15 oktober 1910
In De Amerongsche Courant van 31 december 1903 wordt de oprichting gemeld van een nieuwe muziekvereniging met de naam Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo”.
In publicaties wordt echter de datum (1 januari) 1904 genoemd.
De hooggeboren heer G.J.G.C. (Godard) graaf van Aldenburg Bentinck wordt weer beschermheer.
De heer A. (Adriaan) Floren uit Utrecht wordt directeur (1e).
Maandag 11 juli 1904: aankondiging 1e openbare uitvoering op den Hof door de Amerongsche
Harmonievereeniging “Semper Crescendo”. Hieronder een verslag van dit optreden.
De Amerongsche Courant van 28 september 1904: deze dagen brengt Z.D.H. hertog Johan Albrecht van Mecklenburg-Schwerin (halfbroer van prins Hendrik der Nederlanden) met zijne gemalin, geboren hertogin van Saksen-Weimar een bezoek aan de grafelijke familie van Aldenburg Bentinck op kasteel Amerongen. Tijdens de lunch speelt “Semper Crescendo”.
Dinsdag 24 januari 1905: uitvoering ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo”.
Onder leiding van haren directeur den heer A. Floren wordt een programma uitgevoerd in de zaal van het hotel “Lievendael”.
Op dinsdag 16 mei 1905 wordt bij gunstig weder een 4e openbare uitvoering gegeven voor het hotel “Lievendael”.
Hier het programmablad:
En op woensdag 17 mei 1905 staat het volgende verslag in De Amerongsche Courant.
Donderdag 29 juni 1905: uitvoering voor het hotel “Lievendael”. Donateurs en begunstigers hebben gratis toegang op vertoon van hun diploma ………
 
Ook wordt op 25 mei en 15 augustus 1906 deelgenomen aan concoursen in Doorn en Driebergen.
In de uitslag komen we ook nu nog bekende verenigingen tegen.
 
In 1907 wordt directeur A. Floren opgevolgd door directeur (2e) F. Hendrichs uit Tiel. Op 15 januari 1908 wordt geschreven dat directeur F. Hendrichs al weer heeft bedankt en dat voorlopig de repetities worden geleid door J. (Josef) Meijer.
Op donderdag 28 mei 1908 heeft de Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo” deelgenomen aan een concours te Amersfoort, georganiseerd door den Bond van Harmonie- en Fanfare-gezelschappen, provincie Utrecht en omstreken. Zes verenigingen uit onze omgeving streden om de prijzen. “Semper Crescendo” wordt bekroond met een 2e prijs (zilveren medaille) in de derde afdeling.
 
Donderdag 23 juli 1908: openbare uitvoering bij het“Ameronger Berghuis” met de nieuwe directeur (3e) de heer F.C.Th. (Ferdinandus Cornelis Thomas) Rehl uit Utrecht.
Het hotel "Berghuis" rond 1908.
 
In de openbare vergadering van den Raad der gemeente Amerongen, gehouden op 30 juni 1909,wordt conform het voorstel van B.en W. besloten om "Semper Crescendo" een subsidie toe te staan van fl. 60,00. Gemeenteraadsleden hebben wel een aantal kritische kanttekeningen.
 
Op 5 mei 1910 een muziekconcours te Wijk bij Duurstede. Een 2e prijs in de derde afdeling.

Deze hulde is gedicht door de bekende Ameronger E.C. (Eduard Carel) Thomkins (1844-1921).
Hij ontving vele (koninklijke) dankbetuigingen uit binnen- en buitenland voor zijn gedichten.

Op 2 augustus 1910 wordt bij gelegenheid der verjaringvan H.M. de koningin-moeder (koningin Emma), een concert gegeven op den Hof.
De heer J.B. (Joannes Bernardus) Heppener was penningmeester van de muziekvereniging, maar was in Amerongen ook bekend als (plaatsvervangend afgevaardigde) van “de Eendracht” afdeling Amerongen-Leersum van de Vereeniging voor Bijenteelt.
 
In de zomer van 1910 ontstaat er onenigheid in de vereniging. Zoals hierboven omschreven is er een slecht repetitiebezoek. Ook wilden enkele leden ’s winters niet repeteren of mochten
in de wintermaanden niet meer iedere week de repetities bezoeken van hun vrouwen, want dat bleek wel eens nadelige gevolgen te hebben voor hun gezinsleven.
Op 15 oktober 1910 wordt de Amerongsche Harmonievereeniging “Semper Crescendo” ontbonden.