Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Enkele woorden vooraf
Voor nu en later...
Met het raadplegen van zeer veel documenten is geprobeerd een zo compleet mogelijk overzicht te maken van de harmonie- en fanfaregezelschappen die in het dorp Amerongen actief zijn (geweest).
We beginnen in het jaar 1891.
Amerongen (met het Amerongsche gedeelte van Overberg en Elst) telt op 1 januari 1891 in totaal 2451 inwoners. De burgemeester is H. Spruyt en de kasteelheer is G.J.G.C. (Godard) graaf van Aldenburg Bentinck (1857-1940). Deze heeft vele jaren een belangrijke invloed op zowel het kasteel als de dorps-gemeenschap. In dit jaar wordt een “vereniging tot werkverschaffing” opgericht. In een schuur op de Hul maken een 25-tal werklozen bezems en dokken. De tramlijn Amersfoort-Zeist-Rhenen-Arnhem passeert ons dorp (1882-1949). Amerongen heeft een sterk agrarisch karakter, maar ook de tabaksteelt is een belangrijke werk-gelegenheid.

Amerongen kende een zekere muziektraditie. In 1889 is een vereniging “Feestclub Amerongen” opgericht om de ingezetenen gezellige avonden te verschaffen en het verblijf van vreemdelingen in de gemeente te veraangenamen. Er worden o.a. toneelvoorstellingen en concerten door muziekkorpsen van buiten Amerongen georganiseerd. Muziekkorpsen die concerten geven zijn bijvoorbeeld: “Van Aken's kapel” uit Amersfoort, “Leger des Heils” - afdeling Utrecht en “De Korenschoof” uit Utrecht.

Ook in Amerongen zijn muziekliefhebbers die een muziekkorps willen oprichten. In de naburige gemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede, Doorn, Nederlangbroek (Cothen), Scherpenzeel en Zeist worden of zijn al verenigingen opgericht. Op maandag 10 augustus 1891 wordt in het logement “dePosthoorn” een eerste vergadering gehouden, teneinde eens met elkander na te gaan of er werkelijk mogelijkheid zou bestaan om een korps op te richten. Met de steun van gegoede ingezetenen (in het bijzonder de kasteelheer) en de gulheid van de burgerij wordt op 15 augustus 1891 Muziekvereeniging "Amerongsch Fanfarekorps” opgericht.
De eerste drie verenigingen hieronder zijn in Amerongen actief geweest en de vierde is nog steeds springlevend:
Muziekvereeniging "Amerongsch Fanfarekorps" 15 augustus 1891 - najaar 1903
(vanaf 1896 wordt het een harmonie en wordt de naam veranderd in Muziekvereeniging “Crescendo”).
Amerongsche Harmonievereeniging "Semper Crescendo" 1 januari 1904 - 15 oktober 1910
Muziekvereeniging "Amerongsche Harmonie" 19 maart 1911 - voorjaar 1914
 
Muziekvereniging "Ons Genoegen" 21 mei 1919 - heden
 
Het historisch overzicht van de eerste drie verenigingen wordt in vogelvlucht omschreven. Het overzicht van Muziekvereniging "Ons Genoegen" wordt in jaarlijkse stappen omschreven omdat de verenigingsactiviteiten en publicaties vanaf 1919 belangrijk toenemen. Speurwerk en "toevallige ontmoetingen" hebben een enorme hoeveelheid historisch materiaal en bronnen opgeleverd. Dank gaat hierbij uit naar hen die foto's beschikbaar gesteld hebben. Al deze enthousiaste hulp is dit overzicht ongetwijfeld ten goede gekomen.
 
<< Terug naar inhoud
Amerongen, december 2011
B Rebergen