Menu
- Home
- Geschiedenis
- Algemene info
- Agenda
- Lidmaatschap
- Audio/Video
- Fotoalbum
- Nieuws
- Gastenboek
- links
 
De vereniging
- Leerlingen
- Slagwerkgroep
- Orkest
- Dirigent
- Instructeur
 
Lidmaatschap
 
Contributie
De contributie bedraagt € 37,50 per kwartaal / € 12,50 per maand. Jaarlijks wordt de contributie door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijds opzeggen wordt in beginsel geen contributie geretourneerd. Overmacht is hiervan uitgezonderd.

Om gezinnen met twee of meer, inwonende leden financieel tegemoet te komen wordt de contributie met ingang van het 2e lid trapsgewijs afgebouwd.
  • het eerste lid betaalt de basiscontributie
  • het tweede lid betaalt maandelijks € 0,50 minder dan de basiscontributie
  • het derde lid betaalt maandelijks € 1,00 minder dan de basiscontributie
  • en zo voort.
Kosten opleiding leerlingen: lesgeld
Leerlingen betalen naast contributie ook € 175, - lesgeld per jaar. Lesgelden zijn voor een volledig jaar verschuldigd en gaan in op het moment dat de lessen starten.
Het lesmateriaal (les- en oefenboeken) wordt door de vereniging verzorgd.

Een leerling krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke HaFaBra examens. De diploma's A t/m D kunnen worden gehaald. De kosten voor deelname aan de theorie- en praktijkexamens voor diploma A zijn voor rekening van de vereniging. Examenkosten voor de overige diploma's zijn voor rekening van de leerling.